Arabiska för förmildrande

mukhaffif
ﻣُﺨَﻔِّﻒ
förmildrande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förmildrande uttalas mukhaffif och skrivs ﻣُﺨَﻔِّﻒ.

Förutom grundformen finns förmildrande i:

mukhaffifa
ﻣُﺨَﻔِّﻔَﺔ
förmildrande – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet förmildrande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förmildrande består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förmildrande

Alla bokstäver i förmildrande

ﻣُﺨَﻔِّﻒ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
kha
kh
fa
f
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för förmildrande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺨَﻔِّﻒ och uttalas mukhaffif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver