Arabiska för charmig, rolig, trevlig

Zariif
ﻇَﺮِﻳﻒ
charmig, rolig, trevlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för charmig, rolig, trevlig uttalas Zariif och skrivs ﻇَﺮِﻳﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns charmig, rolig, trevlig i:

Zariifa
ﻇَﺮِﻳﻔَﺔ
charmig, rolig, trevlig – femininum singular
Zaraa'if
ﻇَﺮَﺍﺋِﻒ
charmig, rolig, trevlig – femininum plural
Zurafaa'
ﻇُﺮَﻓَﺎﺀ
charmig, rolig, trevlig – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet charmig, rolig, trevlig består av de arabiska bokstäverna Za som skrivs och uttalas Z, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med charmig, rolig, trevlig

Alla bokstäver i charmig, rolig, trevlig

ﻇَﺮِﻳﻒ
ﻇـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻒ
 
ﻇـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻒ
 
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
Za
Z
ra
r
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för charmig, rolig, trevlig består av: Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ﻇـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻇَﺮِﻳﻒ och uttalas Zariif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för charmig, rolig, trevlig

fa3iil blir Zariif

Vi har sett att det arabiska ordet för charmig, rolig, trevlig skrivs ﻇَﺮِﻳﻒ och uttalas Zariif. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är Z, r och f, blir ordet Zariif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som charmig, rolig, trevlig