Arabiska för kuvert

maZruuf
ﻣَﻈﺮُﻭﻑ
kuvert – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kuvert uttalas maZruuf och skrivs ﻣَﻈﺮُﻭﻑ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kuvert i:

maZaariif
ﻣَﻈَﺎﺭِﻳﻒ
kuvert – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kuvert består av de arabiska bokstäverna Za som skrivs ﻅ och uttalas Z, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kuvert

Alla bokstäver i kuvert

ﻣَﻈﺮُﻭﻑ
ﻣـ
ـﻈـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻈـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺮ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
Za
Z
ra
r
waw
w
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för kuvert består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻈﺮُﻭﻑ och uttalas maZruuf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kuvert

maf3uul blir maZruuf

Vi har sett att det arabiska ordet för kuvert skrivs ﻣَﻈﺮُﻭﻑ och uttalas maZruuf. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är Z, r och f, blir ordet maZruuf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kuvert