Arabiska för bergig

jabaliyy
ﺟَﺒَﻠِﻲّ
bergig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bergig uttalas jabaliyy och skrivs ﺟَﺒَﻠِﻲّ.

Förutom grundformen finns bergig i:

jabaliyya
ﺟَﺒَﻠِﻴَّﺔ
bergig – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bergig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bergig består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, beh som skrivs och uttalas b och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bergig

Alla bokstäver i bergig

ﺟَﺒَﻠِﻲّ
ﺟـ
ـﺒـ
ـﻠـ
ـﻲ
 
ﺟـ
ـﺒـ
ـﻠـ
ـﻲ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
jim
j
beh
b
lam
l
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för bergig består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺟَﺒَﻠِﻲّ och uttalas jabaliyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bergig

fa3al blir jabaliyy

Vi har sett att det arabiska ordet för bergig skrivs ﺟَﺒَﻠِﻲّ och uttalas jabaliyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är j, b och l, blir ordet jabaliyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bergig