Arabiska för tjock

samiik
ﺳَﻤِﻴﻚ
tjock – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tjock uttalas samiik och skrivs ﺳَﻤِﻴﻚ.

Förutom grundformen finns tjock i:

samiika
ﺳَﻤِﻴﻜَﺔ
tjock – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tjock består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och kaf som skrivs ﻙ och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tjock

Alla bokstäver i tjock

ﺳَﻤِﻴﻚ
ﺳـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻚ
 
ﺳـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻚ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
sin
s
mim
m
ya
y
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för tjock består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﻤِﻴﻚ och uttalas samiik.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tjock

fa3iil blir samiik

Vi har sett att det arabiska ordet för tjock skrivs ﺳَﻤِﻴﻚ och uttalas samiik. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är s, m och k, blir ordet samiik.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tjock