Arabiska för fiskare, fiskhandlare

sammaak
ﺳَﻤَّﺎﻙ
fiskare, fiskhandlare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fiskare, fiskhandlare uttalas sammaak och skrivs ﺳَﻤَّﺎﻙ.

Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fiskare, fiskhandlare består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, mim som skrivs och uttalas m och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fiskare, fiskhandlare

Alla bokstäver i fiskare, fiskhandlare

ﺳَﻤَّﺎﻙ
ﺳـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
sin
s
mim
m
alef
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för fiskare, fiskhandlare består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﻤَّﺎﻙ och uttalas sammaak.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fiskare, fiskhandlare

fa33aal blir sammaak

Vi har sett att det arabiska ordet för fiskare, fiskhandlare skrivs ﺳَﻤَّﺎﻙ och uttalas sammaak. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är s, m och k, blir ordet sammaak.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fiskare, fiskhandlare