Arabiska för tävling

musaabaqa
ﻣُﺴَﺎﺑَﻘَﺔ
tävling – femininum singular

Det arabiska ordet för tävling uttalas musaabaqa och skrivs ﻣُﺴَﺎﺑَﻘَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tävling i:

musaabaqaat
ﻣُﺴَﺎﺑَﻘَﺎﺕ
tävling – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tävling består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tävling

Alla bokstäver i tävling

ﻣُﺴَﺎﺑَﻘَﺔ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
mim
m
sin
s
alef
beh
b
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för tävling består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﺴَﺎﺑَﻘَﺔ och uttalas musaabaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tävling

mufaa3ala blir musaabaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för tävling skrivs ﻣُﺴَﺎﺑَﻘَﺔ och uttalas musaabaqa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är s, b och q, blir ordet musaabaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tävling