Arabiska för föregående, tidigare

saabiq
ﺳَﺎﺑِﻖ
föregående, tidigare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för föregående, tidigare uttalas saabiq och skrivs ﺳَﺎﺑِﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns föregående, tidigare i:

saabiqa
ﺳَﺎﺑِﻘَﺔ
föregående, tidigare – femininum singular
saabiqaat
ﺳَﺎﺑِﻘَﺎﺕ
föregående, tidigare – femininum plural
saabiquuna
ﺳَﺎﺑِﻘُﻮﻥَ
föregående, tidigare – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet föregående, tidigare

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet föregående, tidigare består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, beh som skrivs och uttalas b och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med föregående, tidigare

Alla bokstäver i föregående, tidigare

ﺳَﺎﺑِﻖ
ﺳـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻖ
 
ﺳـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻖ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
sin
s
alef
beh
b
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för föregående, tidigare består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺎﺑِﻖ och uttalas saabiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för föregående, tidigare

faa3il blir saabiq

Vi har sett att det arabiska ordet för föregående, tidigare skrivs ﺳَﺎﺑِﻖ och uttalas saabiq. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är s, b och q, blir ordet saabiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som föregående, tidigare