Arabiska för rykte

ishtihaar
ﺍِﺷﺘِﻬَﺎﺭ
rykte – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rykte uttalas ishtihaar och skrivs ﺍِﺷﺘِﻬَﺎﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rykte består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rykte

Alla bokstäver i rykte

ﺍِﺷﺘِﻬَﺎﺭ
ﺷـ
ـﺘـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺘـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ـﺮ
 
alef
shin
sh
ta
t
ha
h
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för rykte består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺷﺘِﻬَﺎﺭ och uttalas ishtihaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver