Arabiska för göra känd

shahara
ﺷَﻬَﺮَ
göra känd – dåtid han
yashharu
ﻳَﺸﻬَﺮُ
göra känd – nutid han

Det arabiska verbet för att göra känd skrivs ﺷَﻬَﺮَ och uttalas shahara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﻬَﺮُ och uttalas yashharu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra känd består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra känd

Alla bokstäver i göra känd

ﺷَﻬَﺮَ
ﺷـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
shin
sh
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för göra känd består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﻬَﺮَ och uttalas shahara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av göra känd

dåtid
nutid
han
shahara
ﺷَﻬَﺮَ
han - dåtid
yashharu
ﻳَﺸﻬَﺮُ
han - nutid
hon
shaharat
ﺷَﻬَﺮَﺕ
hon - dåtid
tashharu
ﺗَﺸﻬَﺮُ
hon - nutid
jag
shahartu
ﺷَﻬَﺮﺕُ
jag - dåtid
'ashharu
ﺃَﺷﻬَﺮُ
jag - nutid