Arabiska för uthållighet

mudaawama
ﻣُﺪَﺍﻭَﻣَﺔ
uthållighet – femininum singular

Det arabiska ordet för uthållighet uttalas mudaawama och skrivs ﻣُﺪَﺍﻭَﻣَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uthållighet består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uthållighet

Alla bokstäver i uthållighet

ﻣُﺪَﺍﻭَﻣَﺔ
ﻣـ
ـﺪ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺪ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ـﺎ
ـﻮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
mim
m
dal
d
alef
waw
w
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för uthållighet består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﺪَﺍﻭَﻣَﺔ och uttalas mudaawama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uthållighet

mufaa3ala blir mudaawama

Vi har sett att det arabiska ordet för uthållighet skrivs ﻣُﺪَﺍﻭَﻣَﺔ och uttalas mudaawama. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är d, w och m, blir ordet mudaawama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uthållighet