Arabiska för alltid

daa'iman
ﺩَﺍﺋِﻤﺎً
alltid –

Det arabiska ordet för alltid uttalas daa'iman och skrivs ﺩَﺍﺋِﻤﺎً.

Om ljudfilerna
Kategori: tid
Ordklass: adverb.

Så används ordet alltid

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet alltid består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med alltid

Alla bokstäver i alltid

ﺩَﺍﺋِﻤﺎً
ﺋـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺋـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ـﺪ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
 
dal
d
alef
'
mim
m
alef
 
 
Det arabiska ordet för alltid består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Tecknet an. Ordet skrivs därför ﺩَﺍﺋِﻤﺎً och uttalas daa'iman.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver