Arabiska för nöje

'imtaa3
ﺇِﻣﺘَﺎﻉ
nöje – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nöje uttalas 'imtaa3 och skrivs ﺇِﻣﺘَﺎﻉ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nöje består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ta som skrivs och uttalas t och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nöje

Alla bokstäver i nöje

ﺇِﻣﺘَﺎﻉ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alif hamza
'
mim
m
ta
t
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för nöje består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﻣﺘَﺎﻉ och uttalas 'imtaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nöje

'if3aal blir 'imtaa3

Vi har sett att det arabiska ordet för nöje skrivs ﺇِﻣﺘَﺎﻉ och uttalas 'imtaa3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är m, t och 3, blir ordet 'imtaa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nöje