Arabiska för hitta nöje i, roa sig själv

istamta3a
ﺍِﺳﺘَﻤﺘَﻊَ
hitta nöje i, roa sig själv – dåtid han
yastamti3u
ﻳَﺴﺘَﻤﺘِﻊُ
hitta nöje i, roa sig själv – nutid han

Det arabiska verbet för att hitta nöje i, roa sig själv skrivs ﺍِﺳﺘَﻤﺘَﻊَ och uttalas istamta3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﻤﺘِﻊُ och uttalas yastamti3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet hitta nöje i, roa sig själv

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hitta nöje i, roa sig själv består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ta som skrivs och uttalas t och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hitta nöje i, roa sig själv

Alla bokstäver i hitta nöje i, roa sig själv

ﺍِﺳﺘَﻤﺘَﻊَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺘـ
ـﻊ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺘـ
ـﻊ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alef
sin
s
ta
t
mim
m
ta
t
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för hitta nöje i, roa sig själv består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﻤﺘَﻊَ och uttalas istamta3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hitta nöje i, roa sig själv

istaf3ala blir istamta3a

Vi har sett att det arabiska ordet för hitta nöje i, roa sig själv skrivs ﺍِﺳﺘَﻤﺘَﻊَ och uttalas istamta3a. Ordet följer mönstret verb form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istaf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istaf3ala och ordets rotbokstäver är m, t och 3, blir ordet istamta3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hitta nöje i, roa sig själv

Böjningsformer av hitta nöje i, roa sig själv

dåtid
nutid
han
istamta3a
ﺍِﺳﺘَﻤﺘَﻊَ
han - dåtid
yastamti3u
ﻳَﺴﺘَﻤﺘِﻊُ
han - nutid
hon
istamta3at
ﺍِﺳﺘَﻤﺘَﻌَﺖ
hon - dåtid
tastamti3u
ﺗَﺴﺘَﻤﺘِﻊُ
hon - nutid
jag
istamta3tu
ﺍِﺳﺘَﻤﺘَﻌﺖُ
jag - dåtid
'astamti3u
ﺃَﺳﺘَﻤﺘِﻊُ
jag - nutid