Arabiska för intressant, underhållande

mumti3
ﻣُﻤﺘِﻊ
intressant, underhållande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för intressant, underhållande uttalas mumti3 och skrivs ﻣُﻤﺘِﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns intressant, underhållande i:

mumti3a
ﻣُﻤﺘِﻌَﺔ
intressant, underhållande – femininum singular
mumti3aat
ﻣُﻤﺘِﻌَﺎﺕ
intressant, underhållande – femininum plural
mumti3uuna
ﻣُﻤﺘِﻌُﻮﻥَ
intressant, underhållande – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet intressant, underhållande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet intressant, underhållande består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ta som skrivs och uttalas t och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med intressant, underhållande

Alla bokstäver i intressant, underhållande

ﻣُﻤﺘِﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﺘـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﺘـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
mim
m
ta
t
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för intressant, underhållande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻤﺘِﻊ och uttalas mumti3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för intressant, underhållande

muf3il blir mumti3

Vi har sett att det arabiska ordet för intressant, underhållande skrivs ﻣُﻤﺘِﻊ och uttalas mumti3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är m, t och 3, blir ordet mumti3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som intressant, underhållande