Arabiska för road

mustamti3
ﻣُﺴﺘَﻤﺘِﻊ
road – maskulinum singular

Det arabiska ordet för road uttalas mustamti3 och skrivs ﻣُﺴﺘَﻤﺘِﻊ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet road

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet road består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ta som skrivs och uttalas t och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med road

Alla bokstäver i road

ﻣُﺴﺘَﻤﺘِﻊ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺘـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺘـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
sin
s
ta
t
mim
m
ta
t
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för road består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﻤﺘِﻊ och uttalas mustamti3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för road

mustaf3il blir mustamti3

Vi har sett att det arabiska ordet för road skrivs ﻣُﺴﺘَﻤﺘِﻊ och uttalas mustamti3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mustaf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mustaf3il och ordets rotbokstäver är m, t och 3, blir ordet mustamti3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som road