Arabiska för njuta

tamatta3a
ﺗَﻤَﺘَّﻊَ
njuta – dåtid han
yatamatta3u
ﻳَﺘَﻤَﺘَّﻊُ
njuta – nutid han

Det arabiska verbet för att njuta skrivs ﺗَﻤَﺘَّﻊَ och uttalas tamatta3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻤَﺘَّﻊُ och uttalas yatamatta3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet njuta består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ta som skrivs och uttalas t och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med njuta

Alla bokstäver i njuta

ﺗَﻤَﺘَّﻊَ
ﺗـ
ـﻤـ
ـﺘـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﻤـ
ـﺘـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ta
t
mim
m
ta
t
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för njuta består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻤَﺘَّﻊَ och uttalas tamatta3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för njuta

tafa33ala blir tamatta3a

Vi har sett att det arabiska ordet för njuta skrivs ﺗَﻤَﺘَّﻊَ och uttalas tamatta3a. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är m, t och 3, blir ordet tamatta3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som njuta

Böjningsformer av njuta

dåtid
nutid
han
tamatta3a
ﺗَﻤَﺘَّﻊَ
han - dåtid
yatamatta3u
ﻳَﺘَﻤَﺘَّﻊُ
han - nutid
hon
tamatta3at
ﺗَﻤَﺘَّﻌَﺖ
hon - dåtid
tatamatta3u
ﺗَﺘَﻤَﺘَّﻊُ
hon - nutid
jag
tamatta3tu
ﺗَﻤَﺘَّﻌﺖُ
jag - dåtid
'atamatta3u
ﺃَﺗَﻤَﺘَّﻊُ
jag - nutid