Arabiska för behaga

'amta3a
ﺃَﻣﺘَﻊَ
behaga – dåtid han
yumti3u
ﻳُﻤﺘِﻊُ
behaga – nutid han

Det arabiska verbet för att behaga skrivs ﺃَﻣﺘَﻊَ och uttalas 'amta3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻤﺘِﻊُ och uttalas yumti3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet behaga består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ta som skrivs och uttalas t och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med behaga

Alla bokstäver i behaga

ﺃَﻣﺘَﻊَ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻊ
 
ـﺄ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alif hamza
'
mim
m
ta
t
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för behaga består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻣﺘَﻊَ och uttalas 'amta3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för behaga

'af3ala blir 'amta3a

Vi har sett att det arabiska ordet för behaga skrivs ﺃَﻣﺘَﻊَ och uttalas 'amta3a. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är m, t och 3, blir ordet 'amta3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som behaga

Böjningsformer av behaga

dåtid
nutid
han
'amta3a
ﺃَﻣﺘَﻊَ
han - dåtid
yumti3u
ﻳُﻤﺘِﻊُ
han - nutid
hon
'amta3at
ﺃَﻣﺘَﻌَﺖ
hon - dåtid
tumti3u
ﺗُﻤﺘِﻊُ
hon - nutid
jag
'amta3tu
ﺃَﻣﺘَﻌﺖُ
jag - dåtid
'umti3u
ﺃُﻣﺘِﻊُ
jag - nutid