Arabiska för vara lämplig

jadura
ﺟَﺪُﺭَ
vara lämplig – dåtid han
yajduru
ﻳَﺠﺪُﺭُ
vara lämplig – nutid han

Det arabiska verbet för att vara lämplig skrivs ﺟَﺪُﺭَ och uttalas jadura i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺠﺪُﺭُ och uttalas yajduru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara lämplig består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara lämplig

Alla bokstäver i vara lämplig

ﺟَﺪُﺭَ
ﺟـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺪ
ـﺮ
 
jim
j
dal
d
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för vara lämplig består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺟَﺪُﺭَ och uttalas jadura.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara lämplig

fa3ula blir jadura

Vi har sett att det arabiska ordet för vara lämplig skrivs ﺟَﺪُﺭَ och uttalas jadura. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ula där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ula och ordets rotbokstäver är j, d och r, blir ordet jadura.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara lämplig

Böjningsformer av vara lämplig

dåtid
nutid
han
jadura
ﺟَﺪُﺭَ
han - dåtid
yajduru
ﻳَﺠﺪُﺭُ
han - nutid
hon
jadurat
ﺟَﺪُﺭَﺕ
hon - dåtid
tajduru
ﺗَﺠﺪُﺭُ
hon - nutid
jag
jadurtu
ﺟَﺪُﺭﺕُ
jag - dåtid
'ajduru
ﺃَﺟﺪُﺭُ
jag - nutid