Arabiska för smittkoppor

jadariyy
ﺟَﺪَﺭِﻱّ
smittkoppor – maskulinum singular

Det arabiska ordet för smittkoppor uttalas jadariyy och skrivs ﺟَﺪَﺭِﻱّ.

Kategori: medicin
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet smittkoppor består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med smittkoppor

Alla bokstäver i smittkoppor

ﺟَﺪَﺭِﻱّ
ﺟـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺪ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
jim
j
dal
d
ra
r
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för smittkoppor består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺟَﺪَﺭِﻱّ och uttalas jadariyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för smittkoppor

fa3al blir jadariyy

Vi har sett att det arabiska ordet för smittkoppor skrivs ﺟَﺪَﺭِﻱّ och uttalas jadariyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är j, d och r, blir ordet jadariyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som smittkoppor