Arabiska för inbyggd

jidaariyy
ﺟِﺪَﺍﺭِﻱّ
inbyggd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för inbyggd uttalas jidaariyy och skrivs ﺟِﺪَﺍﺭِﻱّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inbyggd består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inbyggd

Alla bokstäver i inbyggd

ﺟِﺪَﺍﺭِﻱّ
ﺟـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺪ
ـﺎ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
jim
j
dal
d
alef
ra
r
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för inbyggd består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺟِﺪَﺍﺭِﻱّ och uttalas jidaariyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för inbyggd

fi3aal blir jidaariyy

Vi har sett att det arabiska ordet för inbyggd skrivs ﺟِﺪَﺍﺭِﻱّ och uttalas jidaariyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är j, d och r, blir ordet jidaariyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som inbyggd