Arabiska för ha smittkoppor

jadira
ﺟَﺪِﺭَ
ha smittkoppor – dåtid han
yajdaru
ﻳَﺠﺪَﺭُ
ha smittkoppor – nutid han

Det arabiska verbet för att ha smittkoppor skrivs ﺟَﺪِﺭَ och uttalas jadira i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺠﺪَﺭُ och uttalas yajdaru. Se fler böjningar

Kategori: medicin
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ha smittkoppor består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ha smittkoppor

Alla bokstäver i ha smittkoppor

ﺟَﺪِﺭَ
ﺟـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺪ
ـﺮ
 
jim
j
dal
d
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ha smittkoppor består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺟَﺪِﺭَ och uttalas jadira.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ha smittkoppor

fa3ila blir jadira

Vi har sett att det arabiska ordet för ha smittkoppor skrivs ﺟَﺪِﺭَ och uttalas jadira. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är j, d och r, blir ordet jadira.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ha smittkoppor

Böjningsformer av ha smittkoppor

dåtid
nutid
han
jadira
ﺟَﺪِﺭَ
han - dåtid
yajdaru
ﻳَﺠﺪَﺭُ
han - nutid
hon
jadirat
ﺟَﺪِﺭَﺕ
hon - dåtid
tajdaru
ﺗَﺠﺪَﺭُ
hon - nutid
jag
jadirtu
ﺟَﺪِﺭﺕُ
jag - dåtid
'ajdaru
ﺃَﺟﺪَﺭُ
jag - nutid