Arabiska för parfymerad

mu3aTTar
ﻣُﻌَﻄَّﺮ
parfymerad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för parfymerad uttalas mu3aTTar och skrivs ﻣُﻌَﻄَّﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet parfymerad består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med parfymerad

Alla bokstäver i parfymerad

ﻣُﻌَﻄَّﺮ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
mim
m
ayn
3
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för parfymerad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌَﻄَّﺮ och uttalas mu3aTTar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för parfymerad

mufa33al blir mu3aTTar

Vi har sett att det arabiska ordet för parfymerad skrivs ﻣُﻌَﻄَّﺮ och uttalas mu3aTTar. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är 3, T och r, blir ordet mu3aTTar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som parfymerad