Arabiska för aromatisk, doftande

3aTir
ﻋَﻄِﺮ
aromatisk, doftande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för aromatisk, doftande uttalas 3aTir och skrivs ﻋَﻄِﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet aromatisk, doftande består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med aromatisk, doftande

Alla bokstäver i aromatisk, doftande

ﻋَﻄِﺮ
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
ayn
3
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för aromatisk, doftande består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻄِﺮ och uttalas 3aTir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för aromatisk, doftande

fa3il blir 3aTir

Vi har sett att det arabiska ordet för aromatisk, doftande skrivs ﻋَﻄِﺮ och uttalas 3aTir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är 3, T och r, blir ordet 3aTir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som aromatisk, doftande