Arabiska för dofta

3aTTara
ﻋَﻄَّﺮَ
dofta – dåtid han
yu3aTTiru
ﻳُﻌَﻄِّﺮُ
dofta – nutid han

Det arabiska verbet för att dofta skrivs ﻋَﻄَّﺮَ och uttalas 3aTTara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻄِّﺮُ och uttalas yu3aTTiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dofta består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dofta

Alla bokstäver i dofta

ﻋَﻄَّﺮَ
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
ayn
3
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för dofta består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻄَّﺮَ och uttalas 3aTTara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dofta

fa33ala blir 3aTTara

Vi har sett att det arabiska ordet för dofta skrivs ﻋَﻄَّﺮَ och uttalas 3aTTara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, T och r, blir ordet 3aTTara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dofta

Böjningsformer av dofta

dåtid
nutid
han
3aTTara
ﻋَﻄَّﺮَ
han - dåtid
yu3aTTiru
ﻳُﻌَﻄِّﺮُ
han - nutid
hon
3aTTarat
ﻋَﻄَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tu3aTTiru
ﺗُﻌَﻄِّﺮُ
hon - nutid
jag
3aTTartu
ﻋَﻄَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'u3aTTiru
ﺃُﻋَﻄِّﺮُ
jag - nutid