Arabiska för parfymsäljare

3aTTaar
ﻋَﻄَّﺎﺭ
parfymsäljare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för parfymsäljare uttalas 3aTTaar och skrivs ﻋَﻄَّﺎﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet parfymsäljare består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med parfymsäljare

Alla bokstäver i parfymsäljare

ﻋَﻄَّﺎﺭ
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ـﺮ
 
ayn
3
Ta
T
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för parfymsäljare består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻄَّﺎﺭ och uttalas 3aTTaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för parfymsäljare

fa33aal blir 3aTTaar

Vi har sett att det arabiska ordet för parfymsäljare skrivs ﻋَﻄَّﺎﺭ och uttalas 3aTTaar. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är 3, T och r, blir ordet 3aTTaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som parfymsäljare