Arabiska för förlåta

3afaa
ﻋَﻔَﺎ
förlåta – dåtid han
ya3fuu
ﻳَﻌﻔُﻮ
förlåta – nutid han

Det arabiska verbet för att förlåta skrivs ﻋَﻔَﺎ och uttalas 3afaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﻔُﻮ och uttalas ya3fuu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet förlåta

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förlåta består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, fa som skrivs och uttalas f och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förlåta

Alla bokstäver i förlåta

ﻋَﻔَﺎ
ﻋـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
 
ayn
3
fa
f
alef
 
 
Det arabiska ordet för förlåta består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﻔَﺎ och uttalas 3afaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av förlåta

dåtid
nutid
han
3afaa
ﻋَﻔَﺎ
han - dåtid
ya3fuu
ﻳَﻌﻔُﻮ
han - nutid
hon
3afat
ﻋَﻔَﺖ
hon - dåtid
ta3fuu
ﺗَﻌﻔُﻮ
hon - nutid
jag
3afawtu
ﻋَﻔَﻮﺕُ
jag - dåtid
'a3fuu
ﺃَﻋﻔُﻮ
jag - nutid