Arabiska för ursäkta, varsågod

3afwan
ﻋَﻔﻮﺍً
ursäkta, varsågod – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ursäkta, varsågod uttalas 3afwan och skrivs ﻋَﻔﻮﺍً.

Om ljudfilerna

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ursäkta, varsågod består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, fa som skrivs och uttalas f och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ursäkta, varsågod

Alla bokstäver i ursäkta, varsågod

ﻋَﻔﻮﺍً
ﻋـ
ـﻔـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻔـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻮ
ـﺎ
 
ayn
3
fa
f
waw
w
alef
 
 
Det arabiska ordet för ursäkta, varsågod består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Tecknet an. Ordet skrivs därför ﻋَﻔﻮﺍً och uttalas 3afwan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver