Arabiska för hälsa

3aafiya
ﻋَﺎﻓِﻴَﺔ
hälsa – femininum singular

Det arabiska ordet för hälsa uttalas 3aafiya och skrivs ﻋَﺎﻓِﻴَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hälsa består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, fa som skrivs och uttalas f och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hälsa

Alla bokstäver i hälsa

ﻋَﺎﻓِﻴَﺔ
ﻋـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
ayn
3
alef
fa
f
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hälsa består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﺎﻓِﻴَﺔ och uttalas 3aafiya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver