Arabiska för livlös, oorganisk

jamaad
ﺟَﻤَﺎﺩ
livlös, oorganisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för livlös, oorganisk uttalas jamaad och skrivs ﺟَﻤَﺎﺩ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet livlös, oorganisk består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, mim som skrivs och uttalas m och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med livlös, oorganisk

Alla bokstäver i livlös, oorganisk

ﺟَﻤَﺎﺩ
ﺟـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ـﺪ
 
jim
j
mim
m
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för livlös, oorganisk består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﻤَﺎﺩ och uttalas jamaad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för livlös, oorganisk

fa3aal blir jamaad

Vi har sett att det arabiska ordet för livlös, oorganisk skrivs ﺟَﻤَﺎﺩ och uttalas jamaad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är j, m och d, blir ordet jamaad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som livlös, oorganisk