Arabiska för frusen, livlös, stel

jaamid
ﺟَﺎﻣِﺪ
frusen, livlös, stel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för frusen, livlös, stel uttalas jaamid och skrivs ﺟَﺎﻣِﺪ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet frusen, livlös, stel

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frusen, livlös, stel består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, mim som skrivs och uttalas m och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frusen, livlös, stel

Alla bokstäver i frusen, livlös, stel

ﺟَﺎﻣِﺪ
ﺟـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
 
jim
j
alef
mim
m
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för frusen, livlös, stel består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺎﻣِﺪ och uttalas jaamid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för frusen, livlös, stel

faa3il blir jaamid

Vi har sett att det arabiska ordet för frusen, livlös, stel skrivs ﺟَﺎﻣِﺪ och uttalas jaamid. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är j, m och d, blir ordet jaamid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som frusen, livlös, stel