Arabiska för frost, is

jamad
ﺟَﻤَﺪ
frost, is – maskulinum singular

Det arabiska ordet för frost, is uttalas jamad och skrivs ﺟَﻤَﺪ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frost, is består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, mim som skrivs och uttalas m och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frost, is

Alla bokstäver i frost, is

ﺟَﻤَﺪ
ﺟـ
ـﻤـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﻤـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
 
jim
j
mim
m
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för frost, is består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﻤَﺪ och uttalas jamad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för frost, is

fa3al blir jamad

Vi har sett att det arabiska ordet för frost, is skrivs ﺟَﻤَﺪ och uttalas jamad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är j, m och d, blir ordet jamad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som frost, is