Arabiska för revoltera

intaqaDa
ﺍِﻧﺘَﻘَﺾَ
revoltera – dåtid han
yantaqiDu
ﻳَﻨﺘَﻘِﺾُ
revoltera – nutid han

Det arabiska verbet för att revoltera skrivs ﺍِﻧﺘَﻘَﺾَ och uttalas intaqaDa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺘَﻘِﺾُ och uttalas yantaqiDu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet revoltera består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med revoltera

Alla bokstäver i revoltera

ﺍِﻧﺘَﻘَﺾَ
ﻧـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺾ
 
ﻧـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺾ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
alef
nun
n
ta
t
qaf
q
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för revoltera består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﺾ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺘَﻘَﺾَ och uttalas intaqaDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för revoltera

ifta3ala blir intaqaDa

Vi har sett att det arabiska ordet för revoltera skrivs ﺍِﻧﺘَﻘَﺾَ och uttalas intaqaDa. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är n, q och D, blir ordet intaqaDa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som revoltera

Böjningsformer av revoltera

dåtid
nutid
han
intaqaDa
ﺍِﻧﺘَﻘَﺾَ
han - dåtid
yantaqiDu
ﻳَﻨﺘَﻘِﺾُ
han - nutid
hon
intaqaDat
ﺍِﻧﺘَﻘَﻀَﺖ
hon - dåtid
tantaqiDu
ﺗَﻨﺘَﻘِﺾُ
hon - nutid
jag
intaqaDtu
ﺍِﻧﺘَﻘَﻀﺖُ
jag - dåtid
'antaqiDu
ﺃَﻧﺘَﻘِﺾُ
jag - nutid