Arabiska för motsäga

naaqaDa
ﻧَﺎﻗَﺾَ
motsäga – dåtid han
yunaaqiDu
ﻳُﻨَﺎﻗِﺾُ
motsäga – nutid han

Det arabiska verbet för att motsäga skrivs ﻧَﺎﻗَﺾَ och uttalas naaqaDa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﺎﻗِﺾُ och uttalas yunaaqiDu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet motsäga består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och Dad som skrivs ﺽ och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med motsäga

Alla bokstäver i motsäga

ﻧَﺎﻗَﺾَ
ﻧـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺾ
 
ﻧـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺾ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
nun
n
alef
qaf
q
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för motsäga består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﺾ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﻗَﺾَ och uttalas naaqaDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för motsäga

faa3ala blir naaqaDa

Vi har sett att det arabiska ordet för motsäga skrivs ﻧَﺎﻗَﺾَ och uttalas naaqaDa. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är n, q och D, blir ordet naaqaDa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som motsäga

Böjningsformer av motsäga

dåtid
nutid
han
naaqaDa
ﻧَﺎﻗَﺾَ
han - dåtid
yunaaqiDu
ﻳُﻨَﺎﻗِﺾُ
han - nutid
hon
naaqaDat
ﻧَﺎﻗَﻀَﺖ
hon - dåtid
tunaaqiDu
ﺗُﻨَﺎﻗِﺾُ
hon - nutid
jag
naaqaDtu
ﻧَﺎﻗَﻀﺖُ
jag - dåtid
'unaaqiDu
ﺃُﻧَﺎﻗِﺾُ
jag - nutid