Arabiska för förstörd, upphävd

manquuD
ﻣَﻨﻘُﻮﺽ
förstörd, upphävd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förstörd, upphävd uttalas manquuD och skrivs ﻣَﻨﻘُﻮﺽ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förstörd, upphävd består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förstörd, upphävd

Alla bokstäver i förstörd, upphävd

ﻣَﻨﻘُﻮﺽ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
mim
m
nun
n
qaf
q
waw
w
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för förstörd, upphävd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻨﻘُﻮﺽ och uttalas manquuD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förstörd, upphävd

maf3uul blir manquuD

Vi har sett att det arabiska ordet för förstörd, upphävd skrivs ﻣَﻨﻘُﻮﺽ och uttalas manquuD. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är n, q och D, blir ordet manquuD.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förstörd, upphävd