Arabiska för inkompatibel, inkonsekvent, motsägande

munaaqiD
ﻣُﻨَﺎﻗِﺾ
inkompatibel, inkonsekvent, motsägande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för inkompatibel, inkonsekvent, motsägande uttalas munaaqiD och skrivs ﻣُﻨَﺎﻗِﺾ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inkompatibel, inkonsekvent, motsägande består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inkompatibel, inkonsekvent, motsägande

Alla bokstäver i inkompatibel, inkonsekvent, motsägande

ﻣُﻨَﺎﻗِﺾ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺾ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺾ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
mim
m
nun
n
alef
qaf
q
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för inkompatibel, inkonsekvent, motsägande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﺾ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨَﺎﻗِﺾ och uttalas munaaqiD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för inkompatibel, inkonsekvent, motsägande

mufaa3il blir munaaqiD

Vi har sett att det arabiska ordet för inkompatibel, inkonsekvent, motsägande skrivs ﻣُﻨَﺎﻗِﺾ och uttalas munaaqiD. Ordet följer mönstret aktivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3il och ordets rotbokstäver är n, q och D, blir ordet munaaqiD.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som inkompatibel, inkonsekvent, motsägande