Arabiska för steka

qalaa
ﻗَﻠَﺎ
steka – dåtid han
yaqluu
ﻳَﻘﻠُﻮ
steka – nutid han

Det arabiska verbet för att steka skrivs ﻗَﻠَﺎ och uttalas qalaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﻠُﻮ och uttalas yaqluu. Se fler böjningar

Kategori: matlagning
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet steka består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, lam som skrivs och uttalas l och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med steka

Alla bokstäver i steka

ﻗَﻠَﺎ
ﻗـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
 
qaf
q
lam
l
alef
 
 
Det arabiska ordet för steka består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗَﻠَﺎ och uttalas qalaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av steka

dåtid
nutid
han
qalaa
ﻗَﻠَﺎ
han - dåtid
yaqluu
ﻳَﻘﻠُﻮ
han - nutid
hon
qalat
ﻗَﻠَﺖ
hon - dåtid
taqluu
ﺗَﻘﻠُﻮ
hon - nutid
jag
qalawtu
ﻗَﻠَﻮﺕُ
jag - dåtid
'aqluu
ﺃَﻗﻠُﻮ
jag - nutid