Arabiska för stekpanna

miqlaa
ﻣِﻘﻠَﺎَﺓ
stekpanna – femininum singular

Det arabiska ordet för stekpanna uttalas miqlaa och skrivs ﻣِﻘﻠَﺎَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stekpanna består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, lam som skrivs och uttalas l och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stekpanna

Alla bokstäver i stekpanna

ﻣِﻘﻠَﺎَﺓ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ـﺔ
 
mim
m
qaf
q
lam
l
alef
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för stekpanna består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣِﻘﻠَﺎَﺓ och uttalas miqlaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver