Arabiska för trängas, tävla

zaaHama
ﺯَﺍﺣَﻢَ
trängas, tävla – dåtid han
yuzaaHimu
ﻳُﺰَﺍﺣِﻢُ
trängas, tävla – nutid han

Det arabiska verbet för att trängas, tävla skrivs ﺯَﺍﺣَﻢَ och uttalas zaaHama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺰَﺍﺣِﻢُ och uttalas yuzaaHimu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet trängas, tävla består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, Ha som skrivs och uttalas H och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med trängas, tävla

Alla bokstäver i trängas, tävla

ﺯَﺍﺣَﻢَ
ﺣـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﻢ
 
ـﺰ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
zayn
z
alef
Ha
H
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för trängas, tävla består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺯَﺍﺣَﻢَ och uttalas zaaHama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för trängas, tävla

faa3ala blir zaaHama

Vi har sett att det arabiska ordet för trängas, tävla skrivs ﺯَﺍﺣَﻢَ och uttalas zaaHama. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är z, H och m, blir ordet zaaHama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som trängas, tävla

Böjningsformer av trängas, tävla

dåtid
nutid
han
zaaHama
ﺯَﺍﺣَﻢَ
han - dåtid
yuzaaHimu
ﻳُﺰَﺍﺣِﻢُ
han - nutid
hon
zaaHamat
ﺯَﺍﺣَﻤَﺖ
hon - dåtid
tuzaaHimu
ﺗُﺰَﺍﺣِﻢُ
hon - nutid
jag
zaaHamtu
ﺯَﺍﺣَﻤﺖُ
jag - dåtid
'uzaaHimu
ﺃُﺯَﺍﺣِﻢُ
jag - nutid