Arabiska för folkmassa, trängsel

zaHma
ﺯَﺣﻤَﺔ
folkmassa, trängsel – femininum singular

Det arabiska ordet för folkmassa, trängsel uttalas zaHma och skrivs ﺯَﺣﻤَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet folkmassa, trängsel består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, Ha som skrivs och uttalas H och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med folkmassa, trängsel

Alla bokstäver i folkmassa, trängsel

ﺯَﺣﻤَﺔ
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ـﺰ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
zayn
z
Ha
H
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för folkmassa, trängsel består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺯَﺣﻤَﺔ och uttalas zaHma.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för folkmassa, trängsel

fa3la blir zaHma

Vi har sett att det arabiska ordet för folkmassa, trängsel skrivs ﺯَﺣﻤَﺔ och uttalas zaHma. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är z, H och m, blir ordet zaHma.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som folkmassa, trängsel