Arabiska för trängas

zaHama
ﺯَﺣَﻢَ
trängas – dåtid han
yazHamu
ﻳَﺰﺣَﻢُ
trängas – nutid han

Det arabiska verbet för att trängas skrivs ﺯَﺣَﻢَ och uttalas zaHama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺰﺣَﻢُ och uttalas yazHamu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet trängas består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, Ha som skrivs och uttalas H och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med trängas

Alla bokstäver i trängas

ﺯَﺣَﻢَ
ﺣـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﻢ
 
ـﺰ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
zayn
z
Ha
H
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för trängas består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺯَﺣَﻢَ och uttalas zaHama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för trängas

fa3ala blir zaHama

Vi har sett att det arabiska ordet för trängas skrivs ﺯَﺣَﻢَ och uttalas zaHama. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är z, H och m, blir ordet zaHama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som trängas

Böjningsformer av trängas

dåtid
nutid
han
zaHama
ﺯَﺣَﻢَ
han - dåtid
yazHamu
ﻳَﺰﺣَﻢُ
han - nutid
hon
zaHamat
ﺯَﺣَﻤَﺖ
hon - dåtid
tazHamu
ﺗَﺰﺣَﻢُ
hon - nutid
jag
zaHamtu
ﺯَﺣَﻤﺖُ
jag - dåtid
'azHamu
ﺃَﺯﺣَﻢُ
jag - nutid