Arabiska för folkmassa, trängsel

ziHaam
ﺯِﺣَﺎﻡ
folkmassa, trängsel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för folkmassa, trängsel uttalas ziHaam och skrivs ﺯِﺣَﺎﻡ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet folkmassa, trängsel består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, Ha som skrivs och uttalas H och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med folkmassa, trängsel

Alla bokstäver i folkmassa, trängsel

ﺯِﺣَﺎﻡ
ﺣـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺎ
 
ـﺰ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
zayn
z
Ha
H
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för folkmassa, trängsel består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯِﺣَﺎﻡ och uttalas ziHaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för folkmassa, trängsel

fi3aal blir ziHaam

Vi har sett att det arabiska ordet för folkmassa, trängsel skrivs ﺯِﺣَﺎﻡ och uttalas ziHaam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är z, H och m, blir ordet ziHaam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som folkmassa, trängsel