Arabiska för upphörande

zawaal
ﺯَﻭَﺍﻝ
upphörande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för upphörande uttalas zawaal och skrivs ﺯَﻭَﺍﻝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet upphörande består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med upphörande

Alla bokstäver i upphörande

ﺯَﻭَﺍﻝ
 
 
ـﺰ
ـﻮ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
zayn
z
waw
w
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för upphörande består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﻭَﺍﻝ och uttalas zawaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för upphörande

fa3aal blir zawaal

Vi har sett att det arabiska ordet för upphörande skrivs ﺯَﻭَﺍﻝ och uttalas zawaal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är z, w och l, blir ordet zawaal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som upphörande