Arabiska för kortvarig

zaa'il
ﺯَﺍﺋِﻞ
kortvarig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kortvarig uttalas zaa'il och skrivs ﺯَﺍﺋِﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kortvarig består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kortvarig

Alla bokstäver i kortvarig

ﺯَﺍﺋِﻞ
ﺋـ
ـﻞ
 
ﺋـ
ـﻞ
 
ـﺰ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
zayn
z
alef
'
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för kortvarig består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﺍﺋِﻞ och uttalas zaa'il.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver