Arabiska för upphöra

zaala
ﺯَﺍﻝَ
upphöra – dåtid han
yazuulu
ﻳَﺰُﻭﻝُ
upphöra – nutid han

Det arabiska verbet för att upphöra skrivs ﺯَﺍﻝَ och uttalas zaala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺰُﻭﻝُ och uttalas yazuulu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet upphöra

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet upphöra består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med upphöra

Alla bokstäver i upphöra

ﺯَﺍﻝَ
 
 
ـﺰ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
zayn
z
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för upphöra består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺯَﺍﻝَ och uttalas zaala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av upphöra

dåtid
nutid
han
zaala
ﺯَﺍﻝَ
han - dåtid
yazuulu
ﻳَﺰُﻭﻝُ
han - nutid
hon
zaalat
ﺯَﺍﻟَﺖ
hon - dåtid
tazuulu
ﺗَﺰُﻭﻝُ
hon - nutid
jag
zultu
ﺯُﻟﺖُ
jag - dåtid
'azuulu
ﺃَﺯُﻭﻝُ
jag - nutid