Arabiska för förakta, underskatta

istakhaffa
ﺍِﺳﺘَﺨَﻒَّ
förakta, underskatta – dåtid han
yastakhiffu
ﻳَﺴﺘَﺨِﻒُّ
förakta, underskatta – nutid han

Det arabiska verbet för att förakta, underskatta skrivs ﺍِﺳﺘَﺨَﻒَّ och uttalas istakhaffa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﺨِﻒُّ och uttalas yastakhiffu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förakta, underskatta består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förakta, underskatta

Alla bokstäver i förakta, underskatta

ﺍِﺳﺘَﺨَﻒَّ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﻒ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﻒ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
alef
sin
s
ta
t
kha
kh
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för förakta, underskatta består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﺨَﻒَّ och uttalas istakhaffa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av förakta, underskatta

dåtid
nutid
han
istakhaffa
ﺍِﺳﺘَﺨَﻒَّ
han - dåtid
yastakhiffu
ﻳَﺴﺘَﺨِﻒُّ
han - nutid
hon
istakhaffat
ﺍِﺳﺘَﺨَﻔَّﺖ
hon - dåtid
tastakhiffu
ﺗَﺴﺘَﺨِﻒُّ
hon - nutid
jag
istakhafftu
ﺍِﺳﺘَﺨَﻔّﺖُ
jag - dåtid
'astakhiffu
ﺃَﺳﺘَﺨِﻒُّ
jag - nutid