Arabiska för hetsa, väcka

istanhaDa
ﺍِﺳﺘَﻨﻬَﺾَ
hetsa, väcka – dåtid han
yastanhiDu
ﻳَﺴﺘَﻨﻬِﺾُ
hetsa, väcka – nutid han

Det arabiska verbet för att hetsa, väcka skrivs ﺍِﺳﺘَﻨﻬَﺾَ och uttalas istanhaDa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﻨﻬِﺾُ och uttalas yastanhiDu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hetsa, väcka består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ha som skrivs och uttalas h och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hetsa, väcka

Alla bokstäver i hetsa, väcka

ﺍِﺳﺘَﻨﻬَﺾَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﻬـ
ـﺾ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﻬـ
ـﺾ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
alef
sin
s
ta
t
nun
n
ha
h
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för hetsa, väcka består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﺾ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﻨﻬَﺾَ och uttalas istanhaDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hetsa, väcka

istaf3ala blir istanhaDa

Vi har sett att det arabiska ordet för hetsa, väcka skrivs ﺍِﺳﺘَﻨﻬَﺾَ och uttalas istanhaDa. Ordet följer mönstret verb form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istaf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istaf3ala och ordets rotbokstäver är n, h och D, blir ordet istanhaDa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hetsa, väcka

Böjningsformer av hetsa, väcka

dåtid
nutid
han
istanhaDa
ﺍِﺳﺘَﻨﻬَﺾَ
han - dåtid
yastanhiDu
ﻳَﺴﺘَﻨﻬِﺾُ
han - nutid
hon
istanhaDat
ﺍِﺳﺘَﻨﻬَﻀَﺖ
hon - dåtid
tastanhiDu
ﺗَﺴﺘَﻨﻬِﺾُ
hon - nutid
jag
istanhaDtu
ﺍِﺳﺘَﻨﻬَﻀﺖُ
jag - dåtid
'astanhiDu
ﺃَﺳﺘَﻨﻬِﺾُ
jag - nutid