Arabiska för tillkalla

istadaa3a
ﺍِﺳﺘَﺪَﺍﻉَ
tillkalla – dåtid han
yastadii3u
ﻳَﺴﺘَﺪِﻳﻊُ
tillkalla – nutid han

Det arabiska verbet för att tillkalla skrivs ﺍِﺳﺘَﺪَﺍﻉَ och uttalas istadaa3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﺪِﻳﻊُ och uttalas yastadii3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet tillkalla

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tillkalla består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, waw som skrivs och uttalas w och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i tillkalla

ﺍِﺳﺘَﺪَﺍﻉَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alef
sin
s
ta
t
dal
d
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för tillkalla består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﺪَﺍﻉَ och uttalas istadaa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av tillkalla

dåtid
nutid
han
istadaa3a
ﺍِﺳﺘَﺪَﺍﻉَ
han - dåtid
yastadii3u
ﻳَﺴﺘَﺪِﻳﻊُ
han - nutid
hon
istadaa3at
ﺍِﺳﺘَﺪَﺍﻋَﺖ
hon - dåtid
tastadii3u
ﺗَﺴﺘَﺪِﻳﻊُ
hon - nutid
jag
istada3tu
ﺍِﺳﺘَﺪَﻋﺖُ
jag - dåtid
'astadii3u
ﺃَﺳﺘَﺪِﻳﻊُ
jag - nutid