Arabiska för rutten

3afin
ﻋَﻔِﻦ
rutten – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rutten uttalas 3afin och skrivs ﻋَﻔِﻦ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet rutten

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rutten består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, fa som skrivs och uttalas f och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rutten

Alla bokstäver i rutten

ﻋَﻔِﻦ
ﻋـ
ـﻔـ
ـﻦ
 
ﻋـ
ـﻔـ
ـﻦ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ayn
3
fa
f
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för rutten består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻔِﻦ och uttalas 3afin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rutten

fa3il blir 3afin

Vi har sett att det arabiska ordet för rutten skrivs ﻋَﻔِﻦ och uttalas 3afin. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är 3, f och n, blir ordet 3afin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rutten