Arabiska för göra ruttet

3affana
ﻋَﻔَّﻦَ
göra ruttet – dåtid han
yu3affinu
ﻳُﻌَﻔِّﻦُ
göra ruttet – nutid han

Det arabiska verbet för att göra ruttet skrivs ﻋَﻔَّﻦَ och uttalas 3affana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻔِّﻦُ och uttalas yu3affinu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra ruttet består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, fa som skrivs och uttalas f och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra ruttet

Alla bokstäver i göra ruttet

ﻋَﻔَّﻦَ
ﻋـ
ـﻔـ
ـﻦ
 
ﻋـ
ـﻔـ
ـﻦ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ayn
3
fa
f
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för göra ruttet består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻔَّﻦَ och uttalas 3affana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för göra ruttet

fa33ala blir 3affana

Vi har sett att det arabiska ordet för göra ruttet skrivs ﻋَﻔَّﻦَ och uttalas 3affana. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, f och n, blir ordet 3affana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som göra ruttet

Böjningsformer av göra ruttet

dåtid
nutid
han
3affana
ﻋَﻔَّﻦَ
han - dåtid
yu3affinu
ﻳُﻌَﻔِّﻦُ
han - nutid
hon
3affanat
ﻋَﻔَّﻨَﺖ
hon - dåtid
tu3affinu
ﺗُﻌَﻔِّﻦُ
hon - nutid
jag
3affantu
ﻋَﻔَّﻨﺖُ
jag - dåtid
'u3affinu
ﺃُﻋَﻔِّﻦُ
jag - nutid